Lễ tổng kết và Lễ ra trường dành cho học sinh khối 5 năm học 2018-2019

Lễ tổng kết và Lễ ra trường dành cho học sinh khối 5 năm học 2018-2019

Lượt xem:

Trong năm học 2018-2019 vừa qua, thầy và trò trường Tiểu học Lê Lợi đã có những cố gắng, nỗ lực hết mình trong công tác giảng dạy và học tập, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào và đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Để nhìn nhận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm học vừa qua, nhằm phát huy những thế [...]